Stambyte Täby

Ett stambyte i Täby är ett nödvändigt underhåll av systemen som försörjer en fastighet med tappvatten och avlopp och ibland även ventilation, gas och värme. Även elledningar brukar räknas in när man talar om stammar i ett hus. Störst slitage är det på avloppsstammar och ledningar för tappvatten, dessa byts alltid ut under ett stambyte i Täby. Övriga stammar byts ut vid behov.

Ett stambyte i Täby kräver duktiga hantverkare

Ni ska alltid välja att samarbeta med erfarna entreprenörer som har bra referenser när det gäller stambyte i Täby. Valet av metod och kvalitén på arbetet kan vara skillnaden mellan stammar som måste bytas igen efter 30 år och ett system som håller i 60 år. 

Så går ett stambyte i Täby till

Ett mycket viktigt moment under ett stambyte i Täby är att genomföra en stambesiktning. De befintliga stammarnas skick har betydelse för hur man sedan bör gå tillväga. Om de inte är angripna av rost är det ofta möjligt att genomföra relining istället för ett fullskaligt stambyte. Det är billigare och går fortare och innebär att stammarna förses med ett nytt tätskikt som fäster mot rören. På så sätt kan man förlänga stammarnas livslängd med upp till 40 år. Om man istället genomför ett traditionellt stambyte så innebär det att badrum och eventuellt även andra våtutrymmen renoveras från grunden. Stammarna sitter nämligen inuti golven och man måste helt enkelt bryta upp dem för att komma åt stammarna. Det är viktigt att detta moment planeras med stor hänsyn till dem som bor i fastigheten, så att de kan få vardagen att fungera även när hantverkare måste arbeta i deras hem.

Så kan ni få hjälp vid ett stambyte i Täby

Vi kan bidra med erfarenhet och kompetens under alla de moment som ett stambyte i Täby består av. Vi kan även ta på oss ett helhetsansvar för stambytet och hjälpa er med upphandling av byggtjänster samt se till så att ni har en och samma projektledare och kontaktperson genom hela stambytet. Det är inte helt enkelt att samordna ett projekt på ett sätt som innebär att hantverkare med olika uppgifter kan arbeta så resurseffektivt som möjligt. En stambytes- eller relining konsult från oss har stor erfarenhet av bland annat detta. Vi kan även hjälpa er med andra projekt inom bygg och renovering som det kan vara lämpligt att genomföra parallellt med ett stambyte i Täby.


Kontakta oss idag för mer information.