Stambyte Tyresö

Under ett stambyte på Tyresö ersätts fastighetens rörstammar med nya. Framförallt avloppsrör och ledningar för tappvatten utsätts för ett slitage som gör att de sällan håller längre än 60 år. Ibland kan de rosta och läcka betydligt tidigare än så och det är en bra idé att genomföra en besiktning om det var över 30 år sedan stammarna senast byttes. 

Välj erfarna hantverkare när det är dags för stambyte på Tyresö

Ett stambyte måste genomföras med stor noggrannhet om man vill att det ska hålla så länge som möjligt. Framförallt är det viktigt att renovera eller byta stammar med en metod som passar utifrån fastigheten förutsättningar. Är badrummen förhållandevis nya och de befintliga stammarna i bra skick är relining att rekommendera. Relining har en lägre kostnad då man inte byter ut stammarna utan förser dem med ett nytt tätskikt. Det är svårt att bedöma vad som blir bäst på sikt utan erfarenhet av stambyte på Tyresö. 

Hur går ett stambyte på Tyresö till?

Ett stambyte innebär att de befintliga stammarna friläggs och att nya sätts på plats. Ibland byts bara rörstammar men ibland passar man på och byter stammar för el, värme, gas och ventilation om sådana finns i fastigheten. Stammarna sitter i regel inuti golven och ibland även i väggarna. I våtutrymmen med tätskikt behöver man oftast riva ut golven och inredningen helt och hållet. Sedan bygger man upp nya badrum med hänsyn till hur de boende själva vill ha dem. Man brukar räkna med att genomförandefasen pågår i 8–12 veckor i en lägenhet. Ofta arbetas det med flera lägenheter parallellt. Innan man kan påbörja ett stambyte på Tyresö krävs en ordentlig besiktning och att det finns en detaljerad projektplan.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Tyresö

Genom att ta kontakt med en stambyteskonsult från oss kan ni få hjälp med allt det som ni inte själv vill ansvara för i samband med ett stambyte på Tyresö. Det kan innebära att vi tar på oss helhetsansvaret för hela stambytet men också att vi jobbar med något väl avgränsat, som till exempel upphandling av entreprenörer, byggledning eller att vi tillhandahåller en certifierad kontrollansvarig. Det är upp till er hur ni vill att vi ska bidra under ett stambyte på Tyresö. Ta kontakt med oss genom formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.


Kontakta oss idag för mer information.