Stambyte Uppsala

Under ett stambyte i Uppsala får en fastighet ett nytt system av rörstammar med en förväntad livslängd på uppemot 60 år. Väntar man för länge med att byta ut ledningar för tappvatten och avloppsrör finns risk för läckage och vattenskador. Ett stambyte i Uppsala är också ett bra tillfälle att se över elledningar samt stammar för, gas, värme och ventilation om det finns sådana i huset.

Välj en entreprenör med lång erfarenhet inför ett stambyte i Uppsala

Idag finns det alternativ till ett traditionellt stambyte. Det går till exempel att genomföra ett så kallat kassettstambyte där man inte måste riva ut golven. Befintliga stammar i bra skick kan relinas och få ett nytt tätskikt. Det krävs erfarenhet för att kunna bedöma vilket tillvägagångssätt som innebär de största fördelarna på lång sikt. Ett annat argument för att välja en entreprenör med goda referenser vid ett stambyte i Uppsala är att ni kan vara säkra på att arbetet kommer att genomföras med hänsyn till de boendes trevnad. Ett stambyte i Uppsala kan pågå i flera månader och det är viktigt att kommunikationen mellan dem som utför jobbet och fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen fungerar bra.

Så går ett stambyte i Uppsala till

Stammarna i en fastighet kan liknas vid ett blodomlopp som förser huset med nödvändiga funktioner. Man kan inte ändra i det hursomhelst och det är viktigt att genomföra en noggrann besiktning och förstudie innan ett stambyte i Uppsala går in i den aktiva fasen. När det tagits ett beslut om hur stambytet ska genomföras upphandlar man byggtjänster genom att ta in offerter från olika entreprenörer. Det mest tidskrävande momentet är att ta fram stammarna som oftast sitter ingjutna i betong under badrummens ytskikt. När stambytet är klart renoveras badrummen från grunden. Både under arbetets gång och när det är klart genomförs kontroller för att säkra att arbetet är utfört enligt ingångna avtal.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Uppsala

Ett stambyte i Uppsala involverar ett flertal yrkesgrupper och påverkar vardagen i fastigheten. Med en stambyteskonsult från oss i mitten av projektet har ni alltid någon att vända er till och kan vara i trygga i att arbetet utförs fackmannamässigt in i minsta detalj. Vi kan också ta på oss mer avgränsade uppgifter om ni till exempel behöver en certifierad kontrollansvarig eller hjälp med upphandlingen inför ett stambyte i Uppsala.


Kontakta oss idag för mer information.