Stambyte Vallentuna

Under ett traditionellt stambyte i Vallentuna ersätts äldre avloppsrör och ledningar för tappvatten med nya som kan hålla i uppemot 60 år. Om behov föreligger kan man även byta ut elledningar och stammar för gas, värme och ventilation om det finns sådana i fastigheten. En annan typ av stamrenovering som kan vara aktuell kallas för relining och innebär att avloppsrör och stammar för tappvatten får ett nytt tätskikt invändigt, det förlänger de befintliga stammarnas livslängd så att man kan skjuta stambytet på framtiden.

Välj entreprenörer med erfarenhet inför ett stambyte i Vallentuna

Vallentuna hade en snabb befolkningstillväxt på 70-talet och då uppfördes många flerfamiljshus där det nu bör vara aktuellt med ett första stambyte. Idag kan man genomföra stambyten och stamrenovering på olika sätt och det är viktigt att vara noga med att utvärdera alternativen och välja ett utifrån fastighetens förutsättningar. Till det krävs erfarenhet och lyhördhet inför de boende i fastigheten.

Så genomförs ett stambyte i Vallentuna

Även om ett stambyte i Vallentuna alltid är ett unikt projekt kan arbetet delas in i ett antal etapper. Förarbetet är mycket viktigt. Vilket skick de befintliga stammarna är i avgör hur man sedan går vidare. Man börjar alltså med en noggrann rörinspektion. När besiktningen är klar drar man upp riktlinjerna för arbetet i en förstudie. Innan man går in i genomförandefasen ska även tillstånd sökas, finansiering säkras och entreprenörer knytas till projektet. 

Om det är ett traditionellt stambyte som ska genomföras rivs badrummen i fastigheten ut helt och hållet eftersom stammarna sitter under ytskiktet, ofta är de ingjutna i betong. När de gamla stammarna ersatts med nya renoveras badrummen utifrån de boendes egna önskemål. Ett stambyte i Vallentuna innebär alltså inte bara att man säkrar viktiga funktioner utan det blir även ett stort lyft rent estetiskt vilket höjer värdet på lägenheter och lokaler.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte i Vallentuna

Ett stambyte i Vallentuna är ett stort projekt som involverar hantverkare med olika uppgifter som måste samordnas så resurseffektivt som möjligt. Vi kan gå in i en projektledande roll från början till slut eller hjälpa till med något mer specifikt. Kontakta gärna en stambyte konsult från oss via formuläret nedan så får du mer information om hur vi kan hjälpa just er med ett stambyte i Vallentuna.


Kontakta oss idag för mer information.