Stambyte Värmdö

Ett stambyte på Värmdö innebär att rörstammarna byts ut. Även elledningar, stammar för värme och gas samt ventilationsrör kan ersättas med nya. Ett stambyte är en stor investering men om det görs på rätt sätt behöver man inte göra om det på 60 år. Att skjuta upp ett stambyte på Värmdö utan att ha genomfört en besiktning av fastighetens rörstammar är att ta en risk eftersom läckande avloppsrör och ledningar för tappvatten kan orsaka vattenskador.

Ett stambyte på Värmdö kräver erfarna hantverkare

Det är viktigt med en väl genomförd upphandling inför ett stambyte på Värmdö. Med erfarna och samordnade hantverkare kommer resultatet att bli bättre och arbetet kommer att kunna genomföras utan att de som bor i fastigheten behöver flytta under tiden som arbete pågår i deras lägenheter. Värmdö har många nybyggda flerfamiljshus, när det gäller fastigheter byggda i början av 90-talet kan det vara dags att genomföra en stambesiktning.

Så går ett stambyte på Värmdö till

Även om två hus är byggda på samma sätt och samma tidpunkt kan kvalitén på stammarna skilja sig åt. Därför är det viktigt att genomföra en noggrann rörinspektion innan man överhuvudtaget tar beslut om att genomföra ett stambyte på Värmdö. Om de befintliga stammarna inte är angripna av rost kan man förse dem med ett nytt tätskikt genom en process som kallas relining. Om en besiktning visar att stammarna måste bytas frilägger man dem genom att bryta upp golven i framförallt badrummen. När ett stambyte på Värmdö är klart renoveras badrummen. Ett stambyte höjer alltså boendekvaliteten och värdet på lägenheter och lokaler.

Så kan ni få hjälp med ett stambyte på Värmdö

En erfaren stambyteskonsult från oss kan se till så att ett stambyte på Värmdö genomförs på bästa sätt avseende kvalitén på hantverket. Samtidigt som det blir så bekvämt som möjligt för dem som bor i fastigheten. Vi har 40 års erfarenhet av stambesiktning och kan även hjälpa till med upphandling av byggtjänster, projektledning eller ställa en byggledare till ert förfogande under genomförandefasen. Vi kan även bistå med en certifierad kontrollansvarig om ni redan valt en entreprenör. Kontakta oss gärna via formuläret nedan om ni har frågor om stambyte eller relining.


Kontakta oss idag för mer information.