Projektledare stambyte

Projektledare stambyte

Ett stambyte består av ett flertal delprojekt som måste planeras väl, förslagsvis av en erfaren projektledare för stambyten. Stambyte är ofta det största projekt som genomförs i en fastighet avseende både kostnader, tid och påverkan på livet huset. En projektledare vid stambyte kan finnas med från början och fram till att det nya systemet av stammar kan tas i bruk. För de flesta fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar är det en stor lättnad att ha en projektledare under ett stambyte.

Ett stambyte kan inte skjutas upp för länge eftersom det riskerar att leda till bland annat vattenskador. Bostadsrättsföreningen, alternativt fastighetsägaren, ansvarar för att allt underhåll genomförs i tid. En projektledare vid stambyte är nödvändig för att resultatet ska bli så bra som möjligt samtidigt som de boende störs i minsta möjliga mån.

Fördelar med att använda en erfaren projektledare vid stambyte

Ett stambyte kan hålla i 60 år om det genomförs med en metod vald utifrån fastighetens förutsättningar. Tar man fel beslut kan det få ganska stora ekonomiska konsekvenser. En projektledare stambyte kan agera rådgivare och hjälpa er att komma fram till när stammarna i er fastighet behöver bytas. Beslutet bör tas utifrån en noggrant genomförd förstudie som projektledaren ansvarar för, ibland i samråd med andra experter, beroende på vad det är för typ av fastighet. En erfaren projektledare har också full koll på vilka tillstånd som behövs, när de ska sökas och hur ett stambyte i Stockholm ska dokumenteras.

Ibland kan en stambesiktning visa att det är mer lönsamt att utföra relining än att ersätta stammarna med nya. En projektledare eller stambyteskonsult kan också avgöra om det bara är rörstammarna som ska bytas eller om det även är fördelaktigt att byta elledningar och stammar för ventilation, gas och värme, i de fall då sådana finns i huset. I det helhetsansvar som en projektledare för ett stambyte tar på sig ingår även att se till så att budgeten hålls och att skickliga entreprenörer knyts till projektet. 

Ibland finns det en byggledare som arbetar med att koordinera olika insatser men det kan också ingå i projektledarens roll att göra detta. Det brukar också vara projektledarens uppgift att ta fram en kommunikationsplan så att alla som bor i fastigheten hela tiden vet vad som kommer att hända och hur det påverkar deras vardag.

Ta hjälp av en projektledare för stambyte i Stockholm

Oavsett om det gäller ett modernt flerfamiljshus där det är dags för ett första stambyte eller om det gäller en äldre byggnad har vi en projektledare för stambyte med rätt erfarenhet. Våra projektledare i Stockholm har bred kunskap inom bygg och kan även hjälpa till att samordna andra typer av underhåll som ska genomföras samtidigt som ett stambyte. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer om vad en projektledare som är expert på stambyten kan göra utifrån era förutsättningar.


Kontakta oss idag för mer information.