Stambyte badrum

Stambyte badrum

Alla stammar slits, det gäller framförallt rörstammar, alltså rör med tappvatten samt avloppsrör. Det är inte bara det att funktionen blir sämre med tiden utan det finns risk för att de gamla stammarna börjar läcka och orsaka vattenskador. Stambyte i badrum och andra våtutrymmen ska därför genomföras i så god tid att det inte finns risk för läckage eller andra skador.

Hur ofta behöver man byta stammar i badrum?

Hur länge ett stambyte håller kan variera men räkna med att det snart kan vara dags om det gått 40 år eller mer sedan senaste stambytet. Stammarna i badrum bör för säkerhets skull inspekteras av en erfaren stamkonsult tidigare än så. En staminspektion kan innebära filmning av stammar och avloppsrör samt avloppsspolning. På så sätt fastställs att stammarna fortfarande håller och ni kan påbörja planeringen av nästa stambyte, även om inspektionen visar att det kan skjutas fram i tio år eller mer.

En annan faktor som är avgörande för när ett stambyte i badrum bör genomföras är vilket skick badrummen är i. Om det är dags för en badrumsrenovering kan det vara läge att genomföra stambytet i badrummen samtidigt, även om de kanske har ett par år kvar. Annars kommer badrummen behöva renoveras en gång till när stambytet genomförs. En vanlig rekommendation är att man bör byta stammarna i en fastighet när badrummen, snarare än stammarna, nått slutet på sin livscykel. Det vill säga efter ungefär 30 år eftersom det är ungefär så länge man brukar säga att tätskikt och ytskikt i badrum håller.

Hur går ett stambyte i badrum till och hur lång tid tar det?

8–12 veckor är ett riktmärke för hur lång tid det tar att göra ett stambyte i en lägenhet. En stor del av den tiden går åt till badrummen där golven oftast behöver brytas upp. Stammarna sitter inuti golven och ibland även i väggarna. Är dessa gjorda av betong måste de bilas upp, efter det att man rivit ytskikt och tätskikt, så att man kommer åt stammarna. Det är tyvärr inte möjligt att riva och genomföra en reparation precis där rören dragits utan badrummen helrenoveras. Det är bara om stammarna kan dras längs en kassett ovanpå det befintliga golvet som man kan slippa själva rivningsmomentet. 

En stor del av tiden går åt till att bygga upp badrummen efter det att stammarna har bytts ut. Att arbetet med tätskikt utförs enligt svenska byggnormer och på ett fackmannamässigt sätt är mycket viktigt. Annars gäller inte bostadsrätts- eller hyresrättsföreningens försäkringar och risken för vattenskador ökar. Man kan alltså inte spara in så mycket på tiden, annat än genom att se till så att bytet av stammar i badrum är mycket välplanerat och utförs av experter. Här kan du läsa mer om hur stambyten går till.

Ibland är det inte bara rörstammar som byts utan även stammar för till exempel el och ventilation. När stammarna har bytts och badrummen är klara städas lägenheten noga och lämnas över till dem som bor i lägenheten. Att gå in i sitt nya badrum för första gången är ett ögonblick att se fram mot.

Tips på hur du lyckas med stambyte i badrum

Det är viktigt att ha en öppen dialog om stambyte i badrum med de boende i fastigheten. I en bostadsrätt ska de boende ha möjlighet att bestämma själva hur de vill att badrummen ska bli efter stambytet. Rören kan dras så att badrummen får helt nya funktioner och det ska finnas möjlighet att i lugn och ro välja mellan olika alternativ när det gäller allt från belysning till vitvaror, kakel och klinkers. De behöver också ha möjlighet att bestämma när de ska renovera sina badrum, utifrån när nästa stambyte är inplanerat. Även under stambyten i hyresrätter är det genom god kommunikation med de boende som man lägger grunden till ett bra resultat. Att få ett nytt badrum är väldigt motiverande och något som gör att de flesta kan stå ut med att det är stökigt i fastigheten under en period.

Målsättning bör alltid vara att alla ska kunna bo kvar under hela den period som ett stambyte i badrum pågår. För att det ska fungera måste det finnas en beprövad plan för hur de boendes behov ska kunna tillfredsställas, även när vatten stängts av och våtutrymmen inte kan användas som vanligt. Det är också mycket viktigt att lägenheter avskärmas medan arbetet pågår inne i dem. Framförallt under rivningsarbetet kommer det att damma en hel del men det behöver inte påverka hela lägenheten om ett stambyte i badrummet är noggrant planerat av en erfaren stambyteskonsult.

Bestäm med vilken metod stambytet ska genomföras tillsammans med en erfaren stambyteskonsult. Ett kassettstambyte kan vara ett alternativ då det är kostnadseffektivt och gör det enkelt att kontrollera stammarnas funktion, men kassetten tar också upp extra plats. Ibland behöver man inte genomföra ett stambyte utan det kan räcka med att göra en relining av de befintliga stammarna.

Har ni andra renoveringsprojekt som det börjar bli dags för? Att genomföra dem i samband med att stammarna byts i badrummen kan innebära besparingar samtidigt som ni slipper ha hantverkare i huset i flera omgångar. 

Så kan ni få hjälp med att genomföra ett stambyte i badrum

Våra stambytekonsulter med lång erfarenhet och medarbetare som väl behärskar alla de moment som behöver genomföras vid stambyte i badrum. Vi kan erbjuda hjälp och vägledning under alla de moment som behöver genomföras under ett stambyte i badrum. Ofta arbetar vi med projektledning och byggledning och ser till så att arbetet kan genomföras med optimal resursanvändning och ett mycket gott slutresultat. En projektledare från oss kan bland annat hjälpa er med att förhandla om pris och hjälpa er med allt annat som har att göra med upphandling av entreprenörer.


Kontakta oss idag för mer information.