Stambyte Badrum

Stambyte Badrum – Badrumrenovering vid stambyte

När ett stambyte sker är det alltid obligatoriskt att renovera badrum och toaletter då dessa skadas svårt. Hur stor badrumsrenovering vill du göra vid stambyte? Läs mera om stambyte badrum.

Läs allt du behöver veta om stambyte badrum. Som fastighetsägare eller bostadsförening såväl som lägenhetsinnehavare vet alla att det någon gång under livet måste utföras en badrumsrenovering.

Ibland är detta något som anses behövas för att komma upp i nivå med dagens moderna standard, medan andra gör det för att de bara vill ha något nytt och fräscht.

Andra gånger handlar det om att väggar och golv börjar bli dåliga, vattenskador uppstått eller att olika rör och ledningar inte längre fungerar som de ska. Vad som är mycket viktigt att känna till, är att badrumsrenovering är något kostsamt.

Med andra ord är det inget du vill göra för att sedan riva det igen efter bara några år. Om det föreligger ett kommande stambyte i fastigheten, är det därför viktigt att utföra badrumsrenoveringen på samma gång.

Stambyte Badrum – Så går det till

Det är viktigt att veta vad som kommer att hända och ske innan ett stambyte påbörjas. Denna korta video med information om stambyte ger dig svar på allt det viktiga.

Stambyte Badrum – Badrumsrenovering för fastighetsägare

Som fastighetsägare är det enklare att ta de rätta besluten. När det gäller badrumsrenoveringar i hyreshus, kommer dessa sällan att utföras vid andra tillfällen än i samband med ett stambyte.

Detta är för att det blir det mest kostnadseffektiva beslutet. Detta samtidigt som det också enbart är en person eller styrelse som tar beslutet om alla lägenheterna i en fastighet.

Med detta sagt kommer vid varje stambyte en badrumsrenovering att utföras i alla lägenheter. Naturligtvis kan läckage ske innan det är dags för nästa stambyte, eller kanske att det av någon annan anledning måste utföras en badrumsrenovering.

I det fallet måste fastighetsägaren utföra detta för att se till att upprätthålla den standard som ska vara på de lägenheter denne hyr ut.

Stambyte Badrum – Renovering av badrum i bostadsrättsförening

När det gäller ett stambyte i en bostadsrättsförening kommer beslutet om detta att tas av styrelsen och medlemmarna vid en föreningsstämma. Här kommer det alltid vara givet att göra valet av en badrumsrenovering samt renovering av toaletter i alla lägenheter.

Detta med anledning av att de annars inte kan komma åt och byta ut alla de stammar och vattenledningar som ska ingå i ett stambyte. Dock är valet inte så lätt för alla medlemmar i en bostadsrättsförening.

Detta kan då bero på att de på egen hand nyligen utfört en badrumsrenovering.

Här kommer detta inte vara något som en bostadsrättsförening och de andra medlemmarna enligt lag måste ta hänsyn till.

Är det så att föreningsstämman tar beslutet att utföra ett stambyte med renovering av alla badrum och toaletter, blir det bara att finna sig i att det redan nyrenoverade badrummet återigen kommer att rivas.

Föreningen är heller inte skyldig att återställa ett badrum om det hade en högre standard än det som bestäms vid föreningsstämman.

Hur som helst brukar det gå att komma till en lösning alla kan acceptera. Är det sedan så att den som renoverat innan ett kommande stambyte, tänkt till och gjort som de ska kan de klara sig från att badrummet måste rivas (läs nästa paragraf).

När behovet av akut badrumsrenovering finns

Vissa gånger kan det hända att saker och ting plötsligt går sönder. Detta är naturligtvis också något som kan hända rörande ett badrum. Här kan allt från kakel på väggar gå sönder och skada tätskiktet, till att vattenrör och avlopp går sönder i förtid.

I det fallet kan det då för ägare av en bostadsrätt kännas som det skulle vara mening och dags med att renovera hela badrummet på en gång. Ja, kanske till och med idéer om att renovera en eller flera toaletter i lägenheten också dyker upp.

När detta händer är det alltid bäst att tänka till i förväg. Det första att göra är att tillfråga föreningen om fastigheten står inför ett kommande stambyte de närmaste fem åren.

Om så är fallet kan det istället vara bättre att försöka laga och reparera det som har gått sönder och vänta på det stora stambytet då badrums renovering och renovering av toaletterna ändå blir nödvändigt.

Detta medför naturligtvis att det kanske inte ser så snyggt ut under ett par år, men som lägenhetsinnehavare kommer du att tjäna ekonomisk när detta val är möjligt.

Fastighetsägare kan många gånger åka på en extra totalrenovering om en stor skada sker, vilket då är en fördel när du valt att hyra ditt boende.

Stambyte Badrum – Då akut badrumsrenovering inte kan undvikas

Det kommer att finnas vissa gånger en skada i ett badrum är så stor att en badrumsrenovering måste utföras efter att detta reparerats. Är detta då i nära anslutning till ett kommande stambyte i fastigheten, kommer det vara negativt både som lägenhetsinnehavare eller fastighetsägare.

Det kommer då att finnas vissa åtgärder som kan utföras, vilka kan leda till att badrummet kan stå kvar vid ett stambyte. Här handlar det om att vara förutseende och göra allt jobb på samma gång.

På samma gång som den akuta badrumsrenoveringen utförs, kan även väggar rivas och golvet bilas upp. På så sätt blir det också möjligt att utföra ett så kallat partiellt stambyte i samband med den akuta badrumsrenoveringen.

På så sätt kommer alla vattenrör, avloppsrör och vattenledningar som finns rörande badrummet i lägenheten redan vara utbytta när det är dags för stambyte. Detta medför då att detta specifika badrum i din lägenhet inte behöver ingå i det stora stambytet.

Om idéer att renovera toaletterna på samma gång fanns kan det också vara läge att utföra en köksrenovering så att du slipper hela det kommande stambytet.

Egna val vid stambyte badrum

För lägenhetsinnehavare och hyresgäster föreligger olika möjligheter till egna val vid ett stambyte. Detta gäller då speciellt i badrum, toaletter och kök.

För vissa hyresgäster kan det vara fastighetsägaren som bestämmer allt som ska göras gällande badrumsrenovering och eventuell renovering av köket. Andra hyresgäster har en fastighetsägare som ger den ett flertal valmöjligheter i samband med stambytet.

När det i motsats till att vara hyresgäst istället handlar om en ägare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening. Ja, då finns det nästan inga gränser för vilka olika egna val som finns.

Renovera Badrum Stambyte – Val för hyresgäster

Som hyresgäst har du egentligen inte någon rätt att erbjudas val vid ett stambyte. Här kan det vara så att du bor hos en liten hyresvärd som också, till råga på allt, har kontrollbegär och vill bestämma allt på egen hand.

Hur som helst är detta för det mesta inte fallet. De flesta fastighetsägare erbjuder idag sina hyresgäster ett ganska så generöst utbud av valmöjligheter i samband med ett stambyte i fastigheten.

Ja, naturligtvis gör de inte detta gratis. Här ser de sin chans att få in mera hyra samt sälja in olika sidoprodukter på avbetalning.

I många fall brukar det vid en badrumsrenovering i hyreslägenheter finnas möjligheter att välja mellan ett antal olika färger och typer av kakel och klinker. Utöver det kan det sedan finnas olika badrumspaket.

Det finns alltid ett komplett standardpaket som kommer att ingå i den nya hyran efter stambyte. Andra paket som kan väljas brukar leda till en avbetalningsplan vid sidan av hyran.

I det fallet kan det handla om badkar eller dusch, olika badrumsinredning eller annan utrustning i badrummet som ett par exempel.

Badrumsrenovering Stambyte – Val för ägare av bostadsrätt

När det är dags för en renovering av kök, badrum, lägenhet eller ett stambyte för alla de som äger sitt boende är detta något stort. Här finns det verkligen valmöjligheter att förändra och förnya gällande allt.

Ja, här talas det då om när det exempelvis är dags för ett stambyte i en bostadsrättsförening. Detta är då något som inkluderar en badrumsrenovering och som beslutas om vid en föreningsstämma.

Här kommer då också ett standardpaket som ska ingå i stambytet gällande den badrumsrenovering samt renovering av eventuella toaletter som måste utföras att väljas ut.

Valet av standardpaketet kommer då att medföra den beslutade höjningen på avgiften till föreningen.


För alla de som vill välja själva istället för att godtaga ett standardpaket, är detta naturligtvis helt också hållet deras egna val. Det finns dock inget som säger att de automatiskt kommer att slippa en avgiftshöjning.

Detta är något som alla brukar få i en bostadsrättsförening efter ett stambyte. Hur som helst kan det finnas möjligheter att förhandla med föreningen så att de betalar lika mycket av det du själv väljer som det hade kostat med standardpaketet.

Efter det står det dig fritt att välja precis vad du vill och själv bekosta detta vid sidan om den förhöjda avgiften. Även ombyggnader och utbyggnad av badrum och toaletter kan komma i fråga.

Oftast handlar det om hur mycket den valda entreprenören kan ta på sig att utföra. Detta då det många gånger förbjuds att ta in egna entreprenörer. Det då i samband med ett pågående stambyte påverkar skyldigheter och rättigheter rörande garanti på det utförda stambytet.

Bostadsrätt – Planera badrumsrenovering vid stambyte noga

Det är alltså av högsta vikt att du som är ägare av ditt eget boende i en bostadsrättsförening, verkligen har koll på vad som händer. Med det sagt är det ytterst viktigt att planera en eventuell badrums, toalett eller köksrenovering innan den utförs.

Här ska du skaffa dig kunskaper om hur länge ett badrum eller exempelvis ett kök i snitt håller efter en total renovering. Detta är av vikt då den som äger en lägenhet kan sätta denna tidsrymd i paritet med antalet år det kan tänkas vara kvar fram till ett stambyte i deras fastighet.

Med en god planering kan då alla som äger sitt boende i en fastighet planera och utföra de renoveringar de vill på rätt sätt för att slippa drabbas av negativa ekonomiska effekter vid ett stambyte.

Här står valet alltid mellan att vänta med att utföra en renovering, om möjligt, eller att utföra en total renovering som även inkluderar den bit som handlar om ett partiellt stambyte.

När ett arbete utföras på rätt sätt uppnås kostnadseffektivitet, vilket är viktiga för alla från fastighetsägare till lägenhetsinnehavare vare sig det handlar om en badrumsrenovering eller ett komplett traditionellt stambyte. Begär offert stambyte badrum nedan.