Projektledare stambyte

Projektledare stambyte

Ett stambyte består av ett flertal delprojekt som måste planeras väl, förslagsvis av en erfaren projektledare för stambyten. Stambyte är ofta det största projekt som … Läs mer

Projektledare stambyte

Projektledning stambyte

Att genomföra ett stambyte är svårt utan god projektledning. Ett stambyte ska bygga på en noggrant genomförd förstudie. Under genomförandefasen ska hantverkare med olika kompetens … Läs mer

Stambyte med kvarboende

Stambyte med kvarboende

Idag utförs det flesta moderna stambyten med kvarboende. Läs om att bor kvar vid stambyte. När ett stambyte ska utföras i en eller flera fastigheter, … Läs mer

Stambyte i kök

Stambyte kök

Vid ett stambyte byter man ut rörstammarna i köket, alltså ledningar för tappvatten och avlopp. Ibland finns även stammar för gas, värme och ventilation samt … Läs mer

Stambyte i badrum

Stambyte badrum

Alla stammar slits, det gäller framförallt rörstammar, alltså rör med tappvatten samt avloppsrör. Det är inte bara det att funktionen blir sämre med tiden utan … Läs mer

Stambyte tidsåtgång

Stambyte tidsåtgång

Ett stambyte är ett omfattande projekt som inte blir klart i en handvändning. Att ett stambyte genomförs så snabbt som möjligt är en viktig framgångsfaktor. … Läs mer

Stambyte hyresrätt

Stambyte hyresrätt

Ett stambyte i en hyresrätt är ett stort projekt som ofta involverar flera olika entreprenörer och som påverkar vardagen i fastigheten. Stambyten innebär att rör … Läs mer