Projektledare stambyte

Projektledare stambyte

Ett stambyte består av ett flertal delprojekt som måste planeras väl, förslagsvis av en erfaren projektledare för stambyten. Stambyte är ofta det största projekt som … Läs mer

Projektledare stambyte

Projektledning stambyte

Att genomföra ett stambyte är svårt utan god projektledning. Ett stambyte ska bygga på en noggrant genomförd förstudie. Under genomförandefasen ska hantverkare med olika kompetens … Läs mer

Stambyte med kvarboende

Stambyte med kvarboende

Idag utförs det flesta moderna stambyten med kvarboende. Läs om att bor kvar vid stambyte. När ett stambyte ska utföras i en eller flera fastigheter, … Läs mer

Offert stambyte

Offert stambyte

Ett stambyte är ett omfattande projekt och det är viktigt att begära in offerter från flera entreprenörer så att ni kan jämföra priser. När det … Läs mer

Relining konsult

Relining konsult

En relining konsult är expert på relining, alltså infodring av rörstammar i en fastighet. Det är en insats som kan innebära en stor besparing jämfört … Läs mer

Hur går relining till?

Hur går relining till?

Relining är ett alternativ till stambyte som innebär att rörstammar, alltså ledningar för avlopp och tappvatten, får en ny vattentät insida. Relining genomförs idag med … Läs mer

Vad är relining

Relining

Relining är ett samlingsnamn som beskriver ett flertal olika relining tekniker som används för att invändigt renovera avloppsrör i fastigheter och i mark. Relining även … Läs mer

Relining eller stambyte?

Om de gamla stammarna har börjat bli ett orosmoment och det är dags för stamrenovering kan relining eller stambyte vara aktuellt. Ett stambyte är ett … Läs mer

Stambyte i kök

Stambyte kök

Vid ett stambyte byter man ut rörstammarna i köket, alltså ledningar för tappvatten och avlopp. Ibland finns även stammar för gas, värme och ventilation samt … Läs mer